backBack to 4/2018
General and Professional Education
4/2018 pp. 20-28

Wykorzystanie cyfrowych narzędzi w procesie edukacyjnym


pdf Get full text pdf

Abstract

The topic of the article is to determine the role of information and computer technologies in the organization of the educational process. The starting point for reflection on the use of digital tools in Polish schools is the report „Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017” confronted with the results of an interview conducted in the teaching environment in the Gmina Polkowice. The teachers' community is characterized by self-reflection and a searching attitude. Teachers see the need to continually improve their competences in the field of effective and innovative application of digital technologies. They are keen observers of the changing reality and intuitively perceive that the school has the task of promoting a learning model through ICT.

Key words

digitization, education, new technologies, school development, teachers

References

1. Bereźnicki, F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Wyd. Impuls, Kraków, 2007.

2. Gocłowska, A., (red.), Szkoła wobec wymagań państwa poradnik dla nauczycieli i dyrektorów, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, 2015, s.10-30, http://www.npseo.pl/data/documents/4/358/358.pdf (dostęp 25.04.2018).

3. Ostrowska, M., Sterna, D., Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki, Wydawnictwo: Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015, https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf (dostęp 25.04.2018).

4. Osmańska-Furmanek, W., Medialna przestrzeń edukacyjna, [w:] Miłkowska G.Furmanek M.(red.), Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki, Uniwersytet Zielonogórski, 2011, s. 467-477.

5. Osmańska-Furmanek, W., Jędryczkowski, J., Technologie informacyjno-komunikacyjne w budowaniu przestrzeni  edukacyjnej, [w:] Edukacja medialna i informatyczna, Chowanna  2012, R. 55(69). T. 2 (39): Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy, s. 253-263.

6. Ordon, U., Serwatko, K., Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [w:] Edukacja – Technika – Informatyka nr 3/17/2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, ISSN 2080-9069, s.152-156.

7. Papert, S., Burza mózgów. Dzieci i komputery, Warszawa, 1996.

8. Plebańska, M. (red.), Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017, Raport opracowany przez zespół badawczy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz PCG Edukacja, Warszawa, 2017, s. 8-31,  https://drive.google.com/file/d/0B8ln_kYnknYUT0Q2ZHNMQUJiblE/view (dostęp 25.04.2018).