backBack to 3/2017
General and Professional Education
3/2017 pp. 3-6

Wybrane aspekty działalności edukacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych


pdf Get full text pdf

Abstract

Working with an unemployed in the range of district employment office in Świdnica is characterized. The structure of district employment office in Świdnica and its tasks is presented. The Town Program of Unemployed Activation in Świdnica is described. Activities of the District Employment Council is characterized, which is a consultative and advisory institution for a governor of Świdnica district in the matters of a labor market policy. A part of the paper is describes one of the important specialized parts of county employment office which is The Activation Occupational Center (AOC). The AOC is responsible for a implementation of tasks including services and labor market tools. The AOC is created in the labor office departments and it includes: work agency, job advice, trainings and the Work Club.

Key words

unemployed activation, district employment office’s tasks

References

1. http://Powiat_świdnicki_(województwo_dolnośląskie) (dostęp 8.01.2017).

2. Dz. U. Nr 123 poz. 1291, tekst jednolity z dnia 24.03.2007 r. Dz. U. Nr 59, poz. 404

3. http://um.swidnica.pl/content.php?content.50 (dostęp 8.01.2017).

4. http://www.praca.swidnica.pl/portal/bip/74/112/Struktura_organizacyjna.html (dostęp 8.01.2017).

5. http://www.praca.swidnica.pl/portal/pl/8/15/CAZ__skorzystaj_z_naszych_uslug.html (dostęp 8.01.2017).

6. http://www.praca.swidnica.pl/portal/pl/63/3456/Informacje_ogolne_o_Powiatowej_Radzie_Zatrudnienia_w_ Swidnicy.html (dostęp 8.01.2017).

7. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, maszynopis.

8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, [w:] Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id= WDU20040991001 (dostęp 8.01.2017).

9. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, red. Z. Góral, Wyd. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa, 2016.