backBack to 1/2017
General and Professional Education
1/2017 pp. 61-65

Do it yourself (DIY), jako sposób rozbudzania twórczości już od najmłodszych lat


pdf Get full text pdf

Abstract

Do It Yourself is a way of supporting creativity development among the youngest children. Starting from this assumption, creativity can be understood as an ability to present new ideas. Do It Yourself is a set of numerous possibilities of supporting children’s development through artistic and technical activity. Artistic and technical activities are the sources of first experiences in learning about the world. During such activities we enhance perceptual, emotional, social and also physical development. With those activities we express ourselves. DIY can be thus understood as a modern way of supporting development by producing artistic and technical objects.

DIY has not been well and directly described in a scientific literature yet, but there are many valuable and interesting references in the field of psychology, artistic education and play. DIY may be thus seen as an interdisciplinary and promising therapeutic method.

Key words

development, creativity, art, child, education and play, DIY

References

1. Brückner, A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, 1985.

2. Cybulska-Piskorek, J., Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa, 1976.

3. Huizing, J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Wyd. Aletheia, Warszawa, 2007.

4. Lowenfeld, V., Brittain, W.L., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN, 1977.

5. Misiurska, A., Kalendarz plastyczny w przedszkolu, Warszawa, 1995.

6. Marciniak, T., Problemy wychowania plastycznego, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1976.

7. Okoń, W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa, 2001.

8. Szmidt, K.J., Zabawa a twórczość, w: Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej, Wyd. KLANZA, Lublin, 2006.

9. Szuman, S., Sztuka dziecka, WSiP, Warszawa, 1990.

10. Waloszek, D., Zabawa jako stan istnienia dziecka, w: Dziecko w świecie zabawy. O kulturze cechach i wartościach ludycznej edukacji, B. Dymara (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2009.

11. Zborowski, J., Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, WSiP, Warszawa, 1986.