backBack to 4/2016
General and Professional Education
4/2016 pp. 3-12

Wspomaganie procesu kształcenia w oparciu o symulator inspekcji statków dla zagadnień dotyczących przeglądów i inspekcji statków morskich


pdf Get full text pdf

Abstract

Essential element relating to the safe operation of the ship is assessment of technical condition. This involves the need to obtain and renew a number of certificates under applicable regulations to confirming the proper technical condition of the ship. Due to a large scope and a lot of details in the inspection and technical analysis there is a need of very good theoretical knowledge and extensive professional experience. The article presents the usage of the inspection simulator of the vessel in the context of the inspection of the ship’s technical condition. Technical requirements in a relation to the convention or legal regulations related to the acquisition of the ship certificate confirming the condition are presented. The paper presents the possibilities of the simulator in the teaching of subject "Ship’s inspection, maintenance and repair".

Key words

ship inspection, ship’s certificates, ship safety, DNV survey simulator

References

1. Chorab, P., Łozowicka, D., Wykorzystanie symulatora inspekcji statków w zagadnieniach dydaktycznych związanych z nadzorem nad stanem technicznym i wytrzymałością kadłuba statku, Logistyka, 6, 2014, CD.

2. Chorab, P., Łozowicka, D., Symulator inspekcji statku w procesie dydaktycznym nauki elementów konstrukcji kadłuba statku, Logistyka, 6, 2014, CD.

3. Polski Rejestr Statków, Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich, Gdańsk 2014 https://www.prs.pl/__files/parent148/kon_c1_07_2014.pdf (dostęp 05.04.2016).

4. Polski Rejestr Statków, Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich, Gdańsk 2016 https://www.prs.pl/__files/parent60/mor_c1_01_2016.pdf (dostęp 05.04.2016).

5. Polski Rejestr Statków, Zasady działalności nadzorczej, Gdańsk 2008 https://www.prs.pl/downloadDocument-69.html (dostęp 05.04.2016).

6. Program studiów, kierunek – Nawigacja, specjalność-Transport Morski, studia inżynierskie 2012, https://www.am.szczecin.pl/plany-zajec (dostęp 05.04.2016).

7. Rezolucja IMO A.1053(27) Wytyczne w sprawie zharmonizowanego systemu nadzorów i certyfikacji http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Documents/A%20-%20Assembly/ 1053%2827%29.pdf (dostęp 05.04.2016).

8. Towarzystwo Klasyfikacyjne DNV – GL, http://www.dnv.com/services/software/publications/2012/no_2/ sesam_survey_imulator_innovative_technology_training_surveyors.asp (dostęp 27.01.2016).

9. Kancelaria Sejmu RP Ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 18.08.2011 http://isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id=WDU20112281368 (dostęp 05.04.2016).