backBack to 3/2016
General and Professional Education
3/2016 pp. 50-56

Wdrażanie i funkcjonowanie systemów zarządzania jakością w Akademii Morskiej w Szczecinie


pdf Get full text pdf

Abstract

The article presents the reasons, the concept and the chronology of implementation of the quality management systems at the faculties and training centres of the Maritime University of Szczecin. Quality management systems are implemented in accordance with the requirements of the International Standard ISO 9001requirements. The structure of system documentation, links between the identified processes are described. The scopes of approval and date of original approval are presented in a tabular form. Issues related to the proper functioning are presented and the most important aspects in implementing the system in the university are identified. A brief financial analysis is conducted, covering a three-year period of operation of the systems including the renewal audit and two control audits at the faculties and all training centres.

Key words

quality system, ISO 9001, higher education, STCW, cost of quality

References

1. Karatysz, E., Szozda, Z., A Quality Management System for education in the Maritime University of Szczecin, 3rd Baltic Region Seminar on Engineering Education, Göteborg, Sweden, September 1999.

2. Karatysz, E., Marcinkowski, J., Systemy jakości, WSM Szczecin, Szczecin 1998.

3. Karatysz, E., Szozda, Z, Dobrowolski, J., Systemy jakości [w:] Wybrane problemy Integracji Administracji Transgranicznych, Tempusphare, Rozdział 4. Część I. Centrum Integracji Administracji Transgranicznych, WSM, Szczecin 2001.

4. Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw i pełnienia wacht (STCW) z 1978 r.

5. Leśmian- Kordas, R., Wiśnicki, B., Analiza kosztów jakości uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Konferencja naukowa z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, Kraków 2002, s. 258-264.

6. PN-EN ISO 9001:2009 – System Zarządzania Jakością – Wymagania.

7. Walczak, A., O jakości kształcenia w polskich uczelniach morskich, WSM, Szczecin 2003.