backBack to 2/2016
General and Professional Education
2/2016 pp. 57-64

Ocena pprzygotowania absolwenta średniej uczelni technicznej do pojęcia dalszej edukacji na poziomie wyższym na kierunku mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie


pdf Get full text pdf

Abstract

The prevailing majority of technical high schools' graduates make decisions to continue their education at technical universities in order to upgrade both their theoretical and practical technical knowledge. In the future, this may enable them to quickly reach a high level of their career ladder in various branches like for example maritime economy. In the paper, there have been presented issues of such adjustment of the basics of a marine high school graduate's, so that it can ease the process of his education at the Maritime University. The results of observations concerning the engine cadets' way of work performance during their seamanship practice, as well as the outcome of the tests verifying the level of education of the assessed workers have also been discussed in the paper.

Key words

technical high school, Maritime University, theoretical and technical knowledge, sea training, maintenance, test, engine room equipment and mechanisms

References

1. Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz wacht’ (z późniejszymi zmianami), Dziennik Ustaw numer 38, pozycja 201, 1984.

2. Książka praktyk morskich dla praktykantów w dziale maszynowym zgodnie z konwencją STCW 78 (z poprawkami z Manilii 2010), Akademia Morska, Szczecin 2014.

3. Książka praktyk morskich dla praktykantów w dziale maszynowym, Akademia Morska, Szczecin 1997.

4. Tuński, T., Evaluation of the professional preparation of students in aspect of going through an individual apprenticeship at sea, General and professional education, 3/2014, pp. 96-102.

5. Tuński, T., Wykorzystanie podstaw teoretycznych podczas profesjonalnej praktyki okrętowej przez studentów kierunków mechanicznych uczelni morskich w trakcie wybranego zadania remontowego, General and professional education, 4/2015, s. 92-98.

6 Plany i programy studiów stacjonarnych I stopnia, Kierunek – Mechanika i budowa maszyn, Specjalność – Eksploatacja siłowni okrętowych, Akademia Morska, Szczecin 2012.

7. Plany i programy studiów stacjonarnych I stopnia, Kierunek – Mechanika i budowa maszyn, Specjalność – Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, Akademia Morska, Szczecin 2012.

8. Gałecki, W., Tomczak, L., Indykowanie okrętowych silników spalinowych, Akademia Morska, Gdynia 2002.

9. Hyunday-Wartslila W-X82 diesel engine, maintenance manual, Hyunday Heavy Industries Co., Ltd., Engine & Machinery Division, Ulsan, Korea 2013.

10. Hyunday-Himsen instruction book engine type H32/40, Hyunday Heavy Industries Co., Ltd., Engine & Machinery Division, Ulsan, Korea 2014.