backBack to 2/2016
General and Professional Education
2/2016 pp. 39-48

Charakterystyka laboratorium technologii budowy jachtów


pdf Get full text pdf

Abstract

Poland is the European leader in the construction of medium-sized yachts. Almost 100% built in Poland yacht is made of fiberglass. Until recently, it was the lack of professional designer and builder of yachts. For this reason, we prepared engineering studies for the construction of yachts. As a part of the studies the yachts building technology laboratory are held. The article presents the technology of building yachts and laboratory exercises in which students learn the technology and the skills to build wooden boats and fiberglass. During the laboratory the attention is paid to health and safety that apply to the production plant and to the organization, management and quality control during construction.

Key words

yacht builder, laboratory exercises, lamination technology, wooden technology

References

1. Berger, M., Królikowski, W., Mizgier, G., Poliestry wzmocnione w budownictwie okrętowym, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1961.

2. Kozłowski, J., Wilczopolski, M., Wituszyński, K., Konstrukcje okrętowe z kompozytów polimerowych, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1982.

3. Małolepszy, B., Jachty żaglowe i motorowe: amatorska budowa, technologie, wybór konstrukcji, Mass Media, Konin 2004.

4. Milewski, Z.J., Projektowanie i budowa jachtów żaglowych, Gdynia 1999.

5. Szelangiewicz, T., Program studiów kierunku Budowa jachtów, Szczecin 2013.

6. Tobis, W., Budowa i naprawa jachtów z laminatów, Alma-Press, Warszawa 1993.