backBack to 2/2012
General and Professional Education
2/2012 pp. 20-30

Rola arteterapii w twórczej resocjalizacji nieletnich


pdf Get full text pdf

Abstract

The concept of resocialization by means of art therapy is characterized. The origin of the word “art therapy” is clarified. The effects of art therapy in juveniles’ resocialization are disclosed. Forms of art therapy activities are described. The author presents the research-based results of the tested juveniles participation in the applicable forms of interaction – plasic therapy, music therapy and choreotherapy at school and in educational centers. In conclusion, different types of art therapy and their impact on pupils’ behaviour are summarized. The most effective forms of art therapy in the examined juveniles’ behaviour areas are shown. It is disclosed that art therapy is an important factor in the process of rehabilitation, but research proves that it is not equally effective in all areas of misbehaviour. It is important and helpful in educating children through their hidden emotions and feelings, which in turn leads to a deeper insight into one’s own personality and allows educators to accurately diagnose the problem, choose methods and techniques that will eventually lead to the correct state of social adaptation of individuals. Then, the formation of positive features of one’s behavior and personality is possible, it will guarantee the optimal socialization of a teenager and his/her creativity in the society.

Key words

resocialization, creative resocialization, art therapy, plasic therapy, music therapy and choreotherapy

References

1. Aleszko Z., Choreoterapia w psychiatrii, „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu” 1989.

2. Arteterapia: Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej im K. Lipińskiego we Wrocławiu 1988.

3. Galińska E., Muzykoterapia schizofrenii, „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu”, 1990.

4. Gładyszewska-Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga, Kraków 2011.

5. Górski S., Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985.

6. Hora Z., Cybernetyczna koncepcja choreoterapii, „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu” 1989, nr 52.

7. Hora Z., Krótki rys historii tańca, „ Zeszyt naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu”, 1977, nr 16.

8. Hora Z., Niektóre aspekty arteterapii w kompleksowym leczeniu rehabilitacyjnym stosowanym w Szpitalu Rehabilitacyjnym w ZOZ dla Szkół Wyższych we Wrocławiu, „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu” 1989, nr 5.

9. Karolak W., Kaczorowska B., Arteterapia w medycynie i edukacji, Łódź 2008.

10. Karolak W., Kaczorowska B., Arteterapia, Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, Łódź 2011.

11. Konieczna E. J., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2004.

12. Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2006.

13. Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Warszawa 1996.

14. Koziełło D., Taniec i psychoterapia, Poznań 2002.

15. Koziełło D., Terapia tańcem, „Kultura fizyczna” 1997, nr 1.

16. Kulczycki M., Arteterapia i psychologia kliniczna, W: Arteterapia (III), Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu nr 57, Wrocław 1990.

17. Nadolna A., Sztuka, która leczy, W: Magazyn Międzynarodowy Obyczaje nr 15 jesień 2003.

18. Olczak M, Trening twórczości-współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę. Kraków 2009.

19. Piszczek M., Terapia zabawą. Terapia przez sztukę, Warszawa 2002.

20. Słownik angielsko-polski, pod red. J.Flisiaka. Warszawa 1997.

21. Szulc W., Sztuka i terapia, Centrum Metodyczne Szkolenia Nauczycieli Średniego Wrocławiu” 1989, nr 48.