backBack to 4/2018
General and Professional Education
4/2018 pp. 43-49

Założenia dotyczące utworzenia laboratorium „automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych” na potrzeby edukacji studentów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji


pdf Get full text pdf

Abstract

The article presents a way to improve the education quality in the field of Management and Production Engineering by creating the laboratory of Automation and Robotics of Production Processes. The authors of the article, who are teachers of the subject Automation and Robotics of Production Processes, propose to create a laboratory that can be equipped in three stages, and the equipment can be used in various subjects conducted in the field of Management and Production Engineering at the Faculty of Organization and Management.

Key words

automation and robotics, production processes, education quality

References

1. ADVANCED HMI, https://sourceforge.net/projects/advancedhmi/?source=directory (dostęp 16.04.2018).

2. Encon. Systemy dla dydaktyki, http://old.encon.pl/index.php/systemy-dla-dydaktyki/systemy-dla-dydaktyki.html (dostęp 16.04.2018).

3. Factory I/O, „NEXT-GEN. PLC TRAINING. 3D FACTORY SIMULATION”, https://factoryio.com/ (dostęp 16.04.2018).

4. Ficher Technic, „Studies and training school”, https://www.fischertechnik.de/en/teaching/level-of-education/studies-and-training-school (dostęp 16.04.2018).

5. Karta przedmiotu „Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji”, https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ roz3/Sylabusy/2017-2018/ZiIP/1%20Stopie%C5%84/Stacjonarne/Automatyzacja%20i%20robotyzacja% 20proces%C3%B3w%20produkcyjnych-ZiIP-S1Is7.pdf (dostęp 28.02.2018).

6. LOGO! Soft Comfort – „Demo software , upgrades/updates, drivers”, https://w3.siemens.com/mcms/ programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/demo-software/pages/default.aspx (dostęp 16.04.2018).

7. LOGO_Learn firmy ©KAFTAN, - “Siemens LOGO! 6/7/8”, https://www.kaftan-media.com/LOGOLearn (dostęp 16.04.2018).

8. Mango Automation SCADA, https://infiniteautomation.com/ (dostęp 16.04.2018).

9. RAPIDSCADA, https://rapidscada.org/, (dostęp 16.04.2018).

10. SCADA IGSS FREE50, http://igss.schneider-electric.com/products/igss/download/free-scada.aspx (dostęp 16.04.2018).

11. SCADA PROMOTIC, https://www.promotic.eu/pl/pmdoc/PriceList/PmFree.htm (dostęp 16.04.2018).

12. Sterownik PLC typu LOGO! 12/24 RC, -  „LOGO! Basic Modules With Display. Logic module LOGO! Simply different – simply ingenious”, https://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/modular (dostęp 16.04.2018).

asic-variants/Pages/Default.aspx (dostęp 16.04.2018).

13. WinLog Lite, https://www.trihedral.com/free-scada-software (dostęp 16.04.2018).

14. WinTr, “SCADA SOFTWARE”, http://scada.fultek.com.tr/index.html (dostęp 16.04.2018).

15. VTSCADA LIGHT, https://www.trihedral.com/free-scada-software (dostęp 16.04.2018).