backBack to 3/2016
General and Professional Education
3/2016 pp. 27-34

Wspomaganie procesu kształcenia w zakresie identyfikacji i analizy zagrożeń podczas eksploatacji statków


pdf Get full text pdf

Abstract

An essential element of the ship's safe operation is the correct assessment of the threats that may occur and their effects. The article concerns the possibility of applying Survey Simulator in the teaching process about the threat's identification and the analysis during the exploitation of ships. Its main goal is to present the concept of the marine staff educational process, which will increase the level of awareness in the context of responsibility for the technical condition of the ship and the safety of the crew. The article describes the basic threats that may exist during operation and their classification. Then the role and importance of Survey Simulator in the educational process is presented. The last part of the article presents the use of the simulator to identify threats in the educational process. In addition, it describes the main threats to the people staying in the area of bulk carrier.

Key words

exploitation of ships, threats, learning process, ship's hull, safety, human factor, threats, accidents, damages

References

1. Łączyński, B., Łączyński, H., Bezpieczna praca załóg na statkach handlowych, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2003.

2. Łozowicka, D., Kaup, M., Analysis of the cause and effect of passenger ship accidents in the Baltic Sea, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 44(116)/2015, s. 68-74.

3. Łozowicka, D., Chorab, P., Symulator inspekcji statku w procesie dydaktycznym nauki elementów konstrukcji kadłuba statku, Logistyka, 6/2014, s. 2645-2652.

4. Łozowicka, D., Kaup, M., Znaczenie i wpływ analiz przyczynowo-skutkowych na poprawę bezpieczeństwa pasażerskiej żeglugi śródlądowej, Technika Transportu Szynowego, 12/2015, s. 1945-1948.

5. Łozowicka, D., Kaup, M., Aspekty bezpieczeństwa transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Technika Transportu Szynowego, 12/2015, s. 2016-2020.

6. Towarzystwo Klasyfikacyjne DNV – GL; http://www.dnv.com/services/software/publications/2012/ no_2/sesam_survey_imulator_innovative_technology_training_surveyors.asp (dostęp 27.01.2016).