backBack to 3/2016
General and Professional Education
3/2016 pp. 3-10

Czy studenci korzystają z polskich repozytoriów uczelnianych w celach edukacyjnych – badania ankietowe


pdf Get full text pdf

Abstract

This article presents the results of the survey on use the repositories by the polish students. The purpose was considered to look for answers to the questions whether the students use the repositories, if yes why and how, and if not, what is the reason of this. For this purpose the questionnaire consisting of the twelve questions was conducted. The results show that the most of the students does not use the repositories, or do not know about their existence. In the course of study, no one is talking about this, that they can use repositories. On the other hand, students who use repositories for educational purposes, generally well know how to use them. Through this research, it was discovered the educational gap that the students do not use a repositories because no one showed the students how to use them.

Key words

repositories, polish repositories, education, information technologies

References

1. Bartlett, J.A., Internet Reviews: Open Access Institutional Repositories, http:// www.uknowledge. uky.edu, (dostęp 02.04.2016).

2. Buzdygan, D., Lipińska, D., Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej – repozytorium i forma udostępniania publikacji z zakresu nauk technicznych, http://eprints.rclis.org/13495/, (dostęp 05.04.2016).

3. Chang, N., Hopkinson, A., Institutional Repositories: libraries coming to the help of their institutions,http://www.qqml.net/papers/June_2014_Issue/3213QQML_Journal_2014_ChangandHopkinson_June_495-501.pdf (dostęp 01.04.2016).

4. Crow, R., The case for institutional repositories: a SPARC position paper, http:www.arl.org/sparc/IR/ir.html (dostęp 12.04.2016).

5. Gogołek, W., Technologie informacyjne w edukacji, http:www.e-edukacja.com.pl/trzecia/ _referaty/2_e-edukacja.pdf, (dostęp 12.04.2016).

6. Januszko-Szakiel, A., Trwała identyfikacja publikacji w repozytoriach cyfrowych – przegląd stosowanych systemów, https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/234, (dostęp 04.04.2016).

7. Januszko-Szakiel, A., Polskie biblioteki i repozytoria cyfrowe jako medium w edukacji i nauce, https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/5246, (dostęp 09.04.2016).

8. Karwasińska, E., Polskie repozytoria otwarte, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/ viewFile/157/296, (dostęp 02.04.2016).

9. Karwasińska, E., Rychlik, M., Polowanie na zasób - czyli strategia pozyskiwania dokumentów do repozytorium AMUR (Adam Mickiewicz University Repository), http://eprints.rclis.org/17305/, (dostęp 01.04.2016).

10. Karwasińska E., Rychlik, M., Repozytorium instytucjonalne jako czynnik wspomagający rozwój nauki w środowisku akademickim, http://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/255, (dostęp 10.04.2016).

11. Mikołajuk, L., Repozytoria instytucjonarne jako nowa forma komunikacji naukowej, http://dspace. uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/5071, (dostęp 09.04.2016).

12. Nahotko, M., Rola czasopism naukowych w komunikacji naukowej, w: Elektroniczny transfer wiedzy: repozytoria wiedzy: problemy technologiczne, organizacyjne i prawne: XI edycja konferencji w cyklu „Archiwizacja i Digitalizacja”, 29 czerwca 2006, Warszawa 2006, s. 47.

13. Przyłuska, J. Repozytorium – magazyn dokumentów czy wirtualna  społeczność?, http://elis.da.ulcc.ac.uk/11855/1/Przyluska_Jolanta_Repozytorium.pdf, (dostęp 10.04.2016).

14. Rychlik, M., Co repozytorium instytucjonalne oferuje swojej społeczności akademickiej? - na przykładzie repozytorium AMUR oraz repozytoriów na świecie, https://repozytorium.amu.edu.pl/ handle/10593/3527, (dostęp 10.04.2016).