backBack to 2/2016
General and Professional Education
2/2016 pp. 65-70

Skłonności do hipertrofii edukacyjnej przyczyną trudności w funkcjonowaniu społecznym współczesnej młodzieży


pdf Get full text pdf

Abstract

Educational success becomes a value (knowledge penetration within chosen scientific discipline, competency) or social profit (financial aid provided to a student on the basis of academic merit) more and more often. Nowadays, education is treated by young people as one of the components of the social prestige (educational success may become a “gate” to elite school, that can result in well-paid and socially prestigious job). This attitude is an evidence for changes in children and youth functioning, and reasons for that way of thinking are multifactorial. The omnipresent competitiveness becomes a social pressure nowadays, and it can result in actions which are overwhelming, as for example education can be such a thing. Increase of the intensity and frequency of the activities mentioned above, may effect in reduction of social activity, and difficulties in a daily life consequently. Research were conducted among young people, biologically talented, representatives of chosen European Union countries during the International Subject Olympiad. A research instrument, thanks to which a needed interpretative material was gained, was named the interpersonal stance scale SUI.

Key words

education, hypertrophy, social functioning, disorder

References

1. Andrzejewska, A., Bednarek, J., Bożejewicz, W., Chaberska, A., Dziecko w sieci, Wyd. Fundacja Pedagogium, Warszawa 2008.

2. Brzeziński, J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1999.

3. Ginowicz, H., Zagrożenia płynące z sieci, Terapia, nr 1/2003, s. 3-10.

4. http://portalwiedzy.onet.pl/115503,,,,hipertrofia,haslo.html (dostęp 23.08.2013).

5. Jankowski, D., Znaczenie autoedukacji dla pełni indywidualnego rozwoju człowieka, [w:] Rozpoznania i szkice pedagogiczne, Wyd. WSHE, Łódź 2005, s. 81-94.

6. Sankowski, T., Wybrane psychologiczne aspekty aktywności sportowej, AWF, Poznań 2001.

7. Stanik, J.M., Możliwości diagnozy różnicowej stanów reaktywnych za pomocą testu SUI, Postępy Psychiatrii i Neurologii, nr 6/1997, s. 41-54.

8. Świda-Ziemba, H., Młodzi w nowym świecie, WL, Kraków 2005.

9. Wasyluk-Kuś, H., O nauce szkolnej uczniów zdolnych, PZWS, Warszawa 1971.

10. Wiśniakowska, L., Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2004.

11. Zieliński, J., Analiza funkcjonowania interpersonalnego miłośników sportów ekstremalnych, Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 1/2007, s. 38-48.

12. Zieliński, J., Uspołecznianie młodych przestępców, Wyd. Amelia, Rzeszów 2012.