backBack to 1/2016
General and Professional Education
1/2016 pp. 9-15

Mózg wobec nowych technologii: zagrożenia i straty


pdf Get full text pdf

Abstract

The development of digital technology and the Internet has caused changes not only global, such as the high speed of information transfer and access to information resources, but also changes in the human brain. Synapses, plastic connectors, changing the place of connections between nerve cells through which the electrical signals are transmitted and by means of which the human brain works, transforms during the learning process. Because the brain learns constantly, using to digital media also leaves traces and causes changes in memory. From the perspective of neuroscience, the improper usage of the digital technology has an impact on mental processes. The recent studies of Manfred Spitzer allow to illustrate the negative impact on attention, speech development, intelligence. In addition there is an impact on ethical, moral and interpersonal behavior, as well as on the self perception and the identity of the individual.

Key words

brain, Internet, digital media, education, neuro didactics, didactics, teaching, neurons, learning, education

References

1. Bauer, J., Empatia, Co potrafią lustrzane neurony?, PWN, Warszawa 2015.

2. Bauman, Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

3. Hüther, G., Hauser, U., Wszystkie dzieci są zdolne, Jak marnujemy wrodzone talenty, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2014.

4. Kowalski, M., Koszyk, I., Śliwa, S., (red.), Edukacja i/a mózg. Mózg a/i Edukacja, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2016.

5. Sikorski, W., (praca zbiorowa), Neuroedukacja Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2015.

6. Spitzer, M., Cyfrowa demencja- W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013.

7. Spitzer M., Jak uczy się mózg, PWN, Warszawa 2012.

8. Żylińska, M., Neurodydaktyka Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.