backBack to 2/2015
General and Professional Education
2/2015 pp. 52-58

O wadze rozwijania i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w procesie edukacji na poziomie wyższym


pdf Get full text pdf

Abstract

The paper deals with the problem of developing communication skills for Polish students of the most higher school faculties. The author briefly presents the essence of communication and the role of the soft skills in the sphere of business and work. Then the author concentrates on the types of communicative skills and abilities that employers seek in graduates apart from professional knowledge and competence. Among others there are the ability to successfully participate in teamwork, negotiation capability, suitable personal traits, oral and written communication skills, ability to share information and pay attention to others, as well as openness to other cultures. Factors influencing developing communicative competence and determinants of the process of learning to negotiate play a primary role in the article. The paper also presents different kinds of communication and negotiation techniques and strategies used in business, as well as a number of practical ideas and activities to develop ability of language use appropriate to social context and situation.

Key words

communication, soft skills, negotiation, graduate, education

References

1. Amodeo J., Wentworth K., Odsłaniająca siebie komunikacja: istotny pomost pomiędzy dwoma światami, [W:] John Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2014.

2. Ant M., Nimmerfloh M.-C., Reinhard Ch., Effiziente Kommunikation. Theorie und Praxis am Beispiel „Die 12 Geschworenen“, Springer Gabler, 2014.

3. Cybulko A., Komunikacja interpersonalna, [W:] E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje: teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 122.

4. Fisher R., Brown S., Nietoksyczne negocjacje, Helion, Gliwice 2010.

5. Glasl, F., Pomocy- konflikty! Koncepcje- ćwiczenia – metody praktyczne, Impuls, Kraków 2009.

6. Górniak, J., Kompetencje Polaków  a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.

7. Jelonek M., Szklarczyk D., Balcerzak–Raczyńska A., Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.

8. Lewicki R.J., Barry B., Saunders D.M., Zasady negocjacji, Rebis, Poznań 2012.

9. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków 2000.

10. Rosenberg M., W świecie porozumienia bez przemocy, przeł. B.Malarecka, D. Syska, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2013.

11. Rothe M. Sozialpädagogische Familien- und Erziehungshilfe, Kohlhammer, Stuttgart 2013.

12. Reczek E. Domowy Wideotrening Komunikacji, [W:] A. Perzanowska, A. Wolińska-Chlebosz, A. Dąbek-Malczyk (red.), Żyć z autyzmem, Fundacja Wspólnota Nadziei, Kraków 2002.

13. Thompson L., Nadler J., Tendencyjność sądów w rozwiązywaniu konfliktów. Jak ją pokonywać,, przeł. M.Cierpisz, M. Kodura, [W:] M. Deutsch, P.T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Kraków 2005.

14. Wilczyńska W., Autonomizacja jako przedmiot badań glottodydaktycznych, „Neofilolog”, nr 20, 2001.

15. Wilmot W.W., Hocker J.L., Konflikty między ludźmi, PWN, Warszawa 2011.