backBack to 4/2014
General and Professional Education
4/2014 pp. 79-85

pdf Get full text pdf

Abstract

Laboratory stands of electrical machines are based primarily on material models (mock-ups). Together with the development of computer technologies and advanced computational techniques, it is possible to carry out not only experimental research of electrical machines on the material model, but also by means of simulation on the mathematical model. The integration of material models with mathematical computer models significantly increases the possibility of examining electrical machines and consequently improves the quality of engineers’ education. The use of mathematical computer models during laboratory exercises on real objects is one of the examples of the so-called augmented reality (AR). The article presents the concept of the material model of a three-phase asynchronous cage motor with the use of a MTLAB-SIMULINK software package.

Key words

augmented reality, electrical machines laboratory, cage motor, mathematical computer models, simulation model

References

1. German-Gałkin S., i inni, Badania symulacyjne układów mechatronicznych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2011.

3. Dejnaka A., Rzeczywistość rozszerzona i jej zastosowanie w edukacji,  Dwumiesięcznik Szkoły Głównej w Warszawie, E-mentor nr 2 (44)/2012 e-edukacja w kraju.

4. Szczęsny R., Komputerowa symulacja układów energoelektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999.

5. Mrożek B., Mrożek Z., Matlab 5.x. Simulink 2.x –Poradnik Użytkownika, Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1998.

6. Tarnapowicz D. i inni, Laboratorium Elektrotechniki dla studentów Wydziału Nawigacyjnego, Wydawnictwo WSM, Szczecin 2000.