backBack to 4/2014
General and Professional Education
4/2014 pp. 29-35

Postulat poszerzenia obecnego matematycznego podejścia do nauczania rachunkowości o wymiar ludzkich działań


pdf Get full text pdf

Abstract

In order to succeed in accounting, one must obey accounting law and comply with accounting ethics while creating financial data, as well as during communicating information to stakeholders. The purpose of the article is to stress that limiting teaching of accounting to mathematical formulas application only, does not guarantee that financial reports would adhere to the statutory standard of accounting theory. The author assumes that professional ethics and praxeology should be incorporated into accounting theory and teaching. Literature review together with forward and backward deduction was used in the article.

Key words

accounting, accounting ethics, accounting teaching, praxeology

References

1. Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie. Warszawa 1998.

2. Einstein A., Geometria a doświadczenie. Delta. Nr 2/1997. http:/www.wiw.pl/delta/geometria.asp

3. Emerling I., Wpływ metod wyceny należności kredytowych na wynik finansowy banku. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nr 82/2012, s. 33-41.

4. Gierusz J., Gawrońska J., Ewolucja pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego jakości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Nr 66/2012, s. 29-45.

5. Gmytrasiewicz M., Dylematy współczesnej rachunkowości. Artykuł dyskusyjny. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Nr 32/2006, s. 87-95.

6. Łada M., Kozarkiewicz A., Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Nr 71/2013, s. 161-175.

7. Mattessich R., A concise history of analytical accounting: examining the use of mathematical notions in our discipline. Spanish Journal of Accounting History. No 2/2005, s. 123-152.

8. Matuszak Z., Czy metody nauczania przedmiotów technicznych w uczelni wyższej umożliwiają nabywanie kompetencji ? General and Professional Education Journal. Nr 3/2012, s. 12-19.

9. Micherda B., Szulc M., Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Nr 12/2012, s. 253-268.

10. Nadolna B., Paradygmaty badawcze nauk społecznych a triangulacja metod badawczych w rachunkowości zarządczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Nr 66/2012, s. 153-164.

11. Oleszak W., Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. General and Professional Education Journal, Nr 1/2011, s. 35-42.

12. Scott W.R., Financial Accounting Theory. Wydanie trzecie. Prentice Hall 2003.

13. Strojek-Filus M., Wariantowość ustalania kosztu wytworzenia produktu w jednostce produkcyjnej w świetle prawa bilansowego. Management Systems in Production Engineering. Nr 1(13)/2014, s. 13-19.

14. von Neumann J., Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press 1953.

15. Catana R.N., Demokracja akcjonariuszy i deficyt demokracji w prawie spółek. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego, nr 1/2008. www.ch.beck.pl, (data dostępu 23.06 2012).

16. von Mises L. (2007), Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii. Instytut Ludwiga von Misesa i Witold Falkowski. http://mises.pl/pliki/upload/HumanAction_rozdz1-3.pdf (data dostępu 23.08.2013).