backBack to 2/2014
General and Professional Education
2/2014 pp. 83-89

Развитие психологии субъекта в современных Российских исследованиях


pdf Get full text pdf

Abstract

Subjective approach applied to the study of the psychological reality of the individual is now becoming a priority. The article presents the main directions of development of the psychology of subject in Russian system - subject approach (E. Sergienko) and the psychology of human existence (V. Znakov) as well as subject-existential approach to personality (I. Ryabikina) situational approach to the person as a subject of life (N. Grishina), etc. It should be especially noted that within subject approach the problem of correlation of the categories of “subject” and “personality” is systematically discussed.

Key words

subject, “subjectness”, identity, system-subject approach, the psychology of the human being, the subject-existential approach

References

1. Vorobiyova L.I. Fenomen subyektnosti v kulturno-istoricheskoy perspektive // Voprosy psikhologii. – 2010. – № 6. – S. 3-13.

2. Grishina N.V. Chelovek kak subiyekt zhizni: situatsionnyy podkhod // Subyektnyi podkhod v psikhologii / pod red. A.L. Zhuravlova, V.V. Znakova, Ye.A. Sergiyenko. – M.: Institut psikhologii RAN, 2009. – S. 161-172.

3. Derkach A.A., Sayko E.V. Subiyektnost subyekta v akmeologicheskom razvitii i problemy yego subiyektnogo samoosushchestvleniya // Mir psikhologii. – 2008. – № 3. – S. 205-218.

4. Zhuravlov I.V., A.SH. Tkhostov Subiyektnost kak granitsa: topologicheskaya i geneticheskaya modeli // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2003. – T. 24. – № 3. – S. 5-12.

5. Znakov V.V. Teoreticheskiye osnovaniya psikhologii chelovecheskogo bytiya // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2013. – T. 34. – № 2. – S. 29-38.

6. Mitkin A.A. Subiyektnost cheloveka: grani i granitsy. Chast I // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2008. – T. 29. – № 3. – S. 6-21.

7. Ryabikina Z.I., Ozhigova L.N., Fomenko G.YU. Razvitiye idey subiyektnogo podkhoda v issledovaniyakh psikhologov Kubanskogo gosudarstvennogo universiteta // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2013. – T. 34. – № 2. – S. 60-69.

8. Sergiyenko Ye.A. Problema sootnosheniya ponyatiy subiyekta i lichnosti // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2013. – T. 34. – № 2. – S. 5-16.

9. Sergiyenko Ye.A. Razvitiye psikhologii subiyekta i subiyekt razvitiya // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2013. – T. 33. – № 1. – S. 7-19.

10. Sergiyenko Ye.A. Sistemno-subiyektnyy podkhod: obosnovaniye i perspektiva // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2011. – T. 32. – № 1. – S. 120-132.

11. Sergiyenko Ye.A. Subiyektivnyy vozrast v kontekste sistemno-subiyektnogo podkhoda // Uchonyye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki, 2011. – T.53. – № 5. – S. 89-101.

12. Fomenko G.Yu. Paradoksy subiyektnosti pri razlichnykh modusakh bytiya lichnosti // Subiyektnyy podkhod v psikhologii / pod red. A.L. Zhuravlova, V.V. Znakova, Ye.A. Sergiyenko. – M.: Institut psikhologii RAN, 2009. – S. 226-239.

13. Kharlamenkova N.Ye. Subiyekt i paradoksy yego razvitiya // Subiyektnyy podkhod v psikhologii / pod red. A.L. Zhuravlova, V.V. Znakova, Ye.A. Sergiyenko. – M.: Institut psikhologii RAN, 2009. – S. 255-266.

14. Shamionov R.M. Subiyekt i lichnost v protsesse sotsializatsii // Subiyektnyy podkhod v psikhologii / pod red. A.L. Zhuravlova, V.V. Znakova, Ye.A. Sergiyenko. – M.: Institut psikhologii RAN, 2009. – S. 199-210.