backBack to 1/2013
General and Professional Education
1/2013 pp. 38-43

Case simulator jako innowacyjne narzędzie nauczania


pdf Get full text pdf

Abstract

Case Simulator project is one of the innovative projects, that is designed to increase the last year students skills of building entrepreneurial attitudes. That will strengthen their position in the labour market and contribute to starting their own business more actively. Project is being carried out under the auspices of Voivodeship Labour Office in Gdansk by the Faculty of Economics, University of Gdansk, with the partnership of the Pomeranian Regional Chamber of Commerce and the Hochschule für Technik und Wirtschaft from Dresden. Case Simulator is based on the actual conditions of the regional Pomeranian market and the real entrepreneurial problems in the country.

Key words

Case Simulator, business simulations, labour market, entrepreneurship

References

1. Adl R., Simulations: Why are they effective?, Human Capital Insights, October 2010.

2. Anderson P., Lawton L., Is simulation performance related to Application? An exploratory study. Developments in Business Simulation and Experiential Learning, 2002, Volume 29.

3. Bizon W., Poszewiecki P., Kulawczuk P., Symulacje menedżerskie i studia przypadków. Szkolenia biznesowe w oparciu o symulacje menedżerskie i studia przypadków - najlepsze praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

4. Bizon W., Poszewiecki P., Markiewicz M., Skurczyński M., Budowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Założenia i przebieg projektu Case Simulator, E-learning - narzędzia i praktyka, Wrocław 2012.

5. Dąbrowski M., Analiza pomiaru efektywności kosztowej procesów e-learningowych, "e-mentor", nr 2/2008.

6. Główny Urząd Statystyczny, Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2012 rok. Statistical Information and Elaborations. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2013.

7. Kowalski J., 235 tys. bezrobotnych po studiach. Tak źle jeszcze nie było , Dziennik Gazeta Prawna,http://forsal.pl/artykuly/658509,235_tys_bezrobotnych_po_studiach_tak_zle_jeszcze_nie_bylo.html (dostęp dnia 1.03.2013).

8. Markiewicz M., Szulc P., Raport z wywiadów pogłębionych przeprowadzonych wśród studentów uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu Case Simulator, Projekt Case Simulator, Gdańsk, http://www.casesimulator.pl/ (dostęp z dnia 5.03.2013).

9. Ministerstwo Pracy i polityki społecznej, Program „Młodzi na rynku pracy”- Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży. Załącznik I. Młodzi w liczbach, Warszawa 2012.

10. Schumann P., Anderson P., Scott T., Lawton L., A Framework for Evaluating Simulations as Educational Tools, Developments in Business Simulation and Experiential Learning, vol. 28, 2001.

11. Wawer M., Milosz M., Muryjas P., Rzemieniak M., Business Simulation Games in Forming of Students’ Entrepreneurship, Lublin, http://www.emuni.si/press/ISSN/1855-3362/3_049-071.pdf (dostęp z dnia 1.03.2013).

12.Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2011 r., http://www.wup.gdansk.pl/g2/2011_09/1cd6c025a300a54ce8d9ec97b30f5567.pdf (dostęp z dnia 28.02.2013).

13. Zaręba M., Młodzi na rynku pracy, Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, Nr 21, http://www.obserwatorium.pracodawcyrp.pl/biuletyn-nr-21-59.html (dostęp z dnia 20.01.2013).