backBack to 3/2012
General and Professional Education
3/2012 pp. 27-32

pdf Get full text pdf

Abstract

The development of civilization has contributed to another change in the approach to education under the influence of the new state of knowledge resulting from the information boom in the new media. On the one hand higher education facilities aim at revitalization and cultivation of traditional values that are included in widely understood humanism trend. On the other hand a higher or lower level of compliance with increasing technological wave may be observed. The paper begins with the characteristics of the reality in which the subjects of education with access to digital media exist. Amongst others terms the concepts network generation, kids in the Internet, information competence are explained. Next, the increasing wave of new media tools as well as their management for the purpose of higher education is referred to. In the end a ‘macro’ and a ‘micro’ change and implications resulting from this fact for school digitalization in real and expectation perspective are summarized.

Key words

network society, network generation, teacher, student, the digitalization of school

References

1. Van Dijk J., Społeczny aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

2. Castells M., Galaktyka Internetu, Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.

3. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

4. Bendyk E., Atymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004.

5. Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.

6. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

7. Czerepaniak–Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wydawnictwo EDYTOR, Toruń 1997.

9. Eisenberg M.B.A., Big6 Skills Overview [w:] http://www.big6.com/showarticle.php?id=16, dostęp 12.05.2012.

10. American Association of School Librarians. Information Literacy Standards for Student Learning, 1998 [w:] http://www.ala.org/ala/aasl/aaslproftools/informationpower/InformationLiteracyStandards _final.pdf., dostęp 12.05.20012.

11. ACRL Institute for Information Literacy [w:] http://www.ala.org/ala/acrl/acrlissues/acrlinfolit/ professactivity/iil/welcome.htm z dnia 12.05.2012.

12. ANZIIL Australian and New Zealand Institute for Information Literacy [w:] http://www.anziil.org/ dostęp 12.05.2012.

13. Perzycka E., Struktura i Dynamika Kompetencji informacyjnych nauczyciela w społeczeństwie sieciowym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

14. Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja: migotanie znaczeń, Wydawnictwo. Impuls, Kraków 1998.

15. Melosik Z., Postmodernistyuczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo Edytor, Poznań 1995.

16. Czerepaniak-Walczak M., Uwarunkowania procesu kształtowania świadomości krytycznej –perspektywa pedagogiczna w: Edukacja całożyciowa. Źródła, doświadczenia, wartości, red. A. Rella, J. Świrko–Pilipczuk, K. Łuszczek,, Szczecin 2008.

17. Tapscott D., Cyfrowa dorosłość, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

18. Wilber K. w pracy Boomeritis. Powieść, która da ci wolność, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010.

19. Castells M., Galaktyka Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.

20. Zamojski P., Cyberkultura, Syntonia sztuki, nauki i technologii, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.